Disclaimer

Wij streven er naar dat alle informatie op deze site correct is.
De op deze site gepubliceerde informatie bindt Quicktrans echter niet, noch kan Quicktrans aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud en het gebruik ervan. Quicktrans accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt.

Bezoekers en/of gebruikers van onze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie.

Copyright
Niets van deze site mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen. Verder berust het auteursrecht van alle op de site voorkomende fotografische afbeeldingen bij de rechtmatige eigenaars, of anders vermeld.